Formes d’habitar l’Amat

Aquest document recull les diverses formes avui plantejades de relació amb l’Ecovila Amat.

Economia i Formes d’habitar l’Amat Set16-18

El projecte anirà creant-se inicialment com un espai d’acollida, de recerca eco-social i una propietat privada. Per anar convertint-se en una cooperativa i finalment una col·lectivitat.

Sabem el que volem i com ho volem; no només els grans titulars: “volem fer una ecovila”, sinó també la lletra petita de quin tipus de dinàmiques i lògiques organitzatives usarem.

Aquest document explica amb detall algunes d’aquestes dinàmiques i lògiques, que ajuden a entendre aquestes línies directrius bàsiques i inicials del projecte.