Activitats

garrotxa 12Aquestes i altres activitats esmentades aquí estan oberts a anar-se incorporant al projecte en la mesura en que es disposi de les persones interessades en dur-los a terme.

Alguns projectes seran plenament col·lectius, i d’altres autònoms o semi-autònoms. Els primers coordinats per l’assemblea de l’ecovila, altres pels grups de treball semi-autònoms, i d’altres per persones i col·lectius que usen l’espai per dur a terme i gestionar activitats i projectes autònomament.

Molts d’ells ja treballen avui al país, i poden comptar amb l’ecovila per potenciar, ampliar o traslladar-hi les seves activitats.

Les activitats que es planteja anar construint, en funció de les possibilitats humanes i econòmiques en cada moment, son, entre d’altres:

1. Espai de creixement personal i reconnexió amb la Naturagarrotxa 10
L’Ecovila és, en ella mateixa, com tot espai cooperatiu i comunitari, un procés permanent i quotidià de creixement personal dels individus que l’integren. Però hi haurà, a més, espais específics destinats al treball interior d’harmonització personal, que ajudaran cada individu i al col·lectiu sencer a viure i coinviure en harmonia.

Les creences i pràctiques de ‘consciència i creixement personal’ son un espai íntim de cada individu. Aquesta serà una comunitat oberta, lliure, laica i ecumènica, basada en el respecte. Un espai d’harmonització i sensibilització amb la natura, i un espai terapèutic, cerimonial i ludico-artístic. Amb teràpies naturals, cerimònies ecumèniques, ioga, tai chi, meditació, vipassana, reiki, shiatsu, i altres teràpies i mètodes de salut holistica i integral que apareguin. Repartits pels boscos, en diversos espais de cura. Tant en el format de trobades d’un dia com de setmanes, seminaris, cursos, tallers, etc

Les terres, per les seves característiques paisatgístiques, naturals i pel riu amb moltes entrades on prendre bany, ofereix una espai immillorable per a la reconnexió personal amb la Natura. Aixi com per al treball i l’estudi de la consciència amb o sense l’ús de plantes mestres d’us mil·lenari en diferents cultures. En formats rituals-cerimonials-antropològics; terapèutic holístic; i artístic-creatius.

2. Cultius
Pel que fa als cultius que es puguin fer a l’espai a les moltes terrasses que hi ha, es provarà en primer lloc de resoldre les necessitats del consum propi. I en segon lloc per obtenir les matèries primeres per a l’elaboració de productes elaborats per a l’intercanvi i la venda exterior, i per als possibles espais de restauració oberts que s’ofereixin a l’ecovila.

Preparant el terreny per a una ampliació de producció de cara a una comercialització més extensa, que començarà amb les xarxes d’afinitat: Cooperatives Integrals, EcoXarxes, Moviments Socials, Cooperatives de consum ecològic, etc. Abordant posteriorment el comerç ecològic més ampli a la resta de la població mitjançant una combinació de mètodes i sistemes monetaris (intercanvi, monedes socials, criptomonedes, euros), tots ells integrats al cooperativisme, el comerç just i l’ecologisme.

S’orientaran els cultius a productes que permetin un processament secundari, relacionats a projectes productius del col·lectiu o grups afins, com el llúpol per la cerveseria artesanal, fruits i verdura secs, fruits per pastissos i sucs, pastissos de verdures, i altres produccions culinàries.

Es planteja combinar, per tant, de forma gradual en funció de la capacitat de gestió del projecte en cada moment, la creació d’horts per a l’autoconsum; l’explotació agroflorestal; l’elaboració d’aliments usant com a base aquests cultius i gestió feréstega; i espais de restauració i de venda d’aquestes produccions.

3. Projecte Forestal i fusteria
Una de les activitats centrals, donades les característiques de la finca és l’aprofitament de la fusta.

Es provarà d’aprofitar al màxim el recurs boscós, el que implica prioritzar els usos de la fusta que ofereixen major valor afegit i utilitat, en funció del grau de descomposició i utilitat de cada espècie. Treballant inicialment amb els troncs caiguts, que ja son molts, dificulten els accessos i creen més risc d’incendis.

Tot seguit s’iniciaria un projecte forestal més ampli que contempla la tala de determinats arbres, branques i matolls baixos, el que implica un bon assessorament de l’estat actual de la massa forestal existent, i dels paràmetres biològics i legals necessaris per a una bona gestió forestal.

S’aplicaria un sistema de Continuous Cover Forestry (Coberta Forestal Permanent) que garanteix un model permacultural, alhora que assegura un nivell de rendiment econòmic sostenible, sense haver de dependre exclusivament de subvencions.

L’objectiu és aconseguir ingressos sostenibles basant-nos en un sistema de permacultura, mentre els processos de manteniment i neteja selectiva de la massa forestal es converteixen en processos amb prou valor afegit, per resoldre els problemes de cash-flow del cicle econòmic forestal tradicional.

Es tracta de processos de 25 anys de durada com a mínim, però és necessari implementar els mètodes ecològics que permetin obtenir beneficis abans d’aquest termini.

Per a això la gestió forestal contempla els següents processos:garrotxa 7

 1. Serreria-fustería dedicada a la tala selectiva i serra d’avellaners, freixes, roures, alzina i matèria orgànica de la grandària de 30 / 40 cms, de la que hi ha gran abundància a la finca. Obtenció de fusta per a reconstrucció de l’espai i noves construccions; per a les fusteries associades (Poble Nou, Calafou, etc); per a maquines Open Source Hardware;
 2. Producció de llenya, per autoconsum i venda, basat en la tala d’espècies coníferes de qualitat genètica defectuosa, roure de tamany reduït i alzina. Aquests processos de tala i neteja milloren la qualitat de la massa forestal al llarg del temps a través de la tala selectiva sostenible.
 3. Projecte de biomassa, basat en la neteja dels boscos, llevant el sotabosc o ‘undercover’ de forma selectiva, permetent una regeneració forestal natural i sense cost de forma el més sostenible possible. El producte de la neteja es converteix en biomassa triturada i premsada en estelles, pèlets o briquettes, un producte d’alt valor i fàcilment comercialitzable per a la generació d’energia elèctrica o calorífica. Que alhora suposa una proposta ecològica d’alternativa als combustibles fòssils, que encaixa perfectament amb un país com Catalunya que no en disposa, alhora que si disposa de la densitat boscosa més alta d’Europa, amb nul aprofitament, i greus incendis cada estiu. També n’extraurem el material per als sistemes Biomeiler, per autoconsum i instal·lació a tercers d’energia calorífica, i que es combinarà amb el compost humà per accelerar i activar-los més, i obtenir un compost més complet.
 4. Els processos de neteja i manteniment forestal descrits, tot i que s’auto-financen en gran mesura, acostumen a rebre també subvencions estatals.
 5. Collita de productes silvestres. A aquest aprofitament forestal, cal afegir-li la possibilitat de collita silvestre, que és molt amplia: fongs, herbes, floricultura..etc

4. Paisatgisme, jardins botànics i ornamentals permaculturalsgarrotxa 14
Per embellir més encara l’entorn, amb el màxim d’espècies apropiades a la bioregió, amb criteri permacultural i agroflorestal, creant molts espais de lleure, repòs, meditació, teràpies i treball al bosc, espais per assaig musical, pintura, etc.

5. Balneari ecològic i permacultural
Sense intervenció en l’espai amb estructures fixes ni amb materials externs a les terres. Facilitant els accessos a indrets avui difícils o impossibles de transitar, amb passeres i petits ponts amb materials locals i integrats al paisatge. Escalfament d’aigua del riu per a petites piscines de fusta i pedra integrats al medi, amb biomeiler i panells solars.

6. Enginyeria lliure
Centre Obert de Recerca i Desenvolupament de Tecnologies Apropiades
Open Centre for Research and Development of Appropriate Technologies

Implementació i espai d’experimentació de maquines OS fabricades al taller de Poblenou Maccus, a la Colònia Col·lectivitzada Calafou i al propi espai en al mesura del possible, per a l’autonomia energètica i sobirania tecnològica autosuficient.

Establint alhora una mena de Show Room en viu de les maquines Open Source, dissenyades i construïdes en aquests espais vinculats a la CIC. Creant una estructura de recerca i desenvolupament de tecnologies per a la millora de la qualitat de vida dels éssers humans, d’acord amb l’ètica permacultural, a través de l’aplicació de tecnologies apropiades ‘open source’ (manuals de construcció obert), tant ‘hi-tech’ com ‘low-tech’.

Propostes especifiques:

Premsa hidràulica de maons de terra compactada automàticament, amb capacitat hidràulica de 30 tones i capacitat elevada de producció. El prototip ja està en fabricació a Calafou.

Projecte de processament de biomassa, collita, trituració i fabricació de ‘briquettes’. Subministrament del producte en diverses formes. A partir del procés de recerca i desenvolupament, es pot contemplar una entitat productiva, integrada a la gestió forestal.

Disseny i desenvolupament d’estufes d’alta eficiència, aplicant els principis de les ‘estufes rocket’, adaptats a la crema de biomassa en forma de granel o briquettes, amb alimentació automàtica i semi-automàtica.

Aquest desenvolupament i producció resoldrà la necessitat energètica de l’Ecovila, i permetrà generar ingressos amb la venda a tercers.

7. Pedagogia lliure a la natura
Creació d’espais de pedagogia lliure a la natura. Colònies d’estiu, setmanes i caps de setmana, amb mètodes de pedagogia avançats i educació ambiental i holística en diversos idiomes.

Vinculat a l’aprenentatge directe i indirecte de: vida a la natura; oficis tradicionals; permacultura; agroecologia; agrofloresta; gestio de boscos; natura, flora, fauna, mon mineral i riu i aigua; esports de natura i excursions; idiomes, etc.

Basat en la llibertat, l’autoresponsabilitat i l’autogestió del criteri ètic i en l’accés al coneixement. Respectant l’univers singular i únic de cada infant, adult, ésser viu. Ajudant a trobar, despertar o reforçar i desenvolupar les inquietuds i talents de cada infant, com a primers motors de realització personal i alhora, de ben segur, benestar creatiu i professional futur.

8. Institut de Recerca Social Avançada de Catalunya
El propi desplegament d’una proposta com la que es planteja, que en si mateixa, com tota Ecovila cooperativa, reuneix i concentra bona part dels sabers d’avantguarda social, ecològica i tecnològica, fa que sigui en ell mateix un centre d’estudi i formació en tots els camps relatius a les ecoviles. Que alhora son els camps relatius a la construcció de nous mons mes justos i sostenibles, que plantegin alternatives consistents a l’esbojarrat i anti-ecosistema capitalisme industrial modern.

Una mínima sistematització de cursos i materials del dia a dia a l’ecovila, amb webs i materials de text i audiovisuals converteixen una experiència com aquesta, de la mateixa manera que ja es dóna en espais similars com Calafou, en una universitat oberta permanent.

Tot el coneixement generat serà per tant sistemamitzat amb aquesta finalitat, i servirà de base per a la creació d’un institut lliure de prospecció sociològica que provarà de sistematitzar, dotar de la coherència epistemològica i de difondre tots aquests sabers.

garrotxa 13

9. Tallers de formació

Es vol crear un espai de servei públic, lliure, obert i comunitari de formació, per a nens, joves i adults. Es col·laborarà amb centres educatius, associatius, públics i privats, per a coordinar visites a l’espai. Els estudiants tindran l’oportunitat, periòdicament, d’aprendre i practicar tècniques agroecológiques i d’aprendre jugant a la natura entre d’altres.

Es duran a terme cursos, capacitació, seminaris i formació en agricultura ecològica, biodinàmica, permacultura, bioconstrucció i economia alternativa.

La possibilitat de poder realitzar seminaris complets en un entorn en el que s’està creant de forma pràctica allò que s’estudia i recerca, juntament amb la possibilitat de fer-hi materials didàctics, facilita enormement el procés de difusió i rèplica de les propostes socials i per a la sostenibilitat.

Tots els cursos duts a terme, a més de les possibles contrapartides monetàries que puguin generar, aporten també millores a l’espai, i noves idees i projectes productius i de formació. Amb els cursos, a més d’aprendre tècniques de bioconstrucció, jardí ecològic, energies netes, dissenys permaculturals, etc son implementats i construides estructures durant el curs a l’espai, deixant, en marxar els estudiants, millores de manera gratuïta i coneixements. Es remunera el professor i una part dels ingressos queda també al projecte.

Alguns cursos es poden fer amb col·laboracions amb universitats catalanes que ja han mostrat interès en col·laborar amb CIC o EcoXarxes, per dur a terme, estudiar i difondre teories i pràctiques del decreixement, les EcoViles, els moviments socials i de l’economia solidària.garrotxa 8

En general es donarà preferència als tractes i relacions no monetàries, i fent-ho en aquest cas de manera assequible per no dificultar el rol de l’espai com a difusor i generador de noves pràctiques i coneixements per a la sostenibilitat, que és la seva raó de ser. Mantenint sempre oberta l’opció de remunerar els cursos amb monedes socials o amb treball a l’ecovila.

Els recursos provindran més de les produccions i vendes, i de les activitats de caire lúdico-festiu com bar, restaurant, festes i concerts, que no de cobrar per donar a conèixer informació, ja que entenem que això fa mes difícil la tasca de pedagogia social que és el motiu central de l’existència d’una iniciativa com aquesta.

Molts d’aquest coneixements podran ser sistematitzats per contribuir a una escola oberta de sabers i pràctiques per a la sostenibilitat via Internet. Creant un espai d’educació que sigui model també d’una nova pedagogia que integri i fomenti els valors humans i d’una educació lliure, ecològica i a l’abast de tots, basada en l’autonomia i l’auto-responsabilitat.

A més de branques d’estudi o línies curriculars completes, es podran fer molts cursos i seminaris específics, com ara:

 • Cursos de disseny integral en permacultura
 • Granja autosuficient (revivant usos, mètodes i oficis tradicionals al camp)
 • Disseny en Sostenibilitat
 • Producció ecològica d’aliments, productes d’higiene.
 • Agricultura ecològica, biodinàmica y permacultura
 • Energies renovables i tecnologies apropiades.
 • Economia alternativa i solidaria.
 • Educació ambiental sostenible.
 • Bio-construcció i oficis de la construcció.
 • Alimentació sana i teràpies naturals.
 • Facilitació i resolució de conflictes.
 • Gestió de grups i teories organitzacionals.
 • Disseny d’EcoViles i comunitats sostenibles.

 

10. Allotjament
L’espai contemplarà diverses opcions d’allotjament gratuït i de pagament, a mesura que es desenvolupi el projecte i s’acondicionin els espais de treball, allotjament, restauració i càmping.

Allotjament ecològic. Alberg de joventut, espais d’acampada, alberg per esportistes i excursionistes, alberg per allotjar seminaris i conferències internacionals d’ecologia i economia social.

Possibilitat de pagar amb moneda social o amb hores de feina.

11. Seminaris, trobades i concerts
Espai per a ceebracio de seminaris, trobades i concerts.

12. Fruits 
Cultiu de fruits, elaboració de fruits assecats, pastissos i sucs amb els fruits, nous i castanyes provinents del bosc, deshidratats amb assecadors solars.

13. Cultiu i processament de plantes medicinals

14. Centre d’espais culturals
Creació de tallers i condicionament progressiu de sales: fusteria, dibuix, pintura, escultura, taller de fabricació d’instruments musicals i joieria, sala d’assaig, ràdio, ball, meditació, yoga, tai chi, espai de silenci, biblioteca, ludoteques, expressió corporal, etc.

15. Música i artgarrotxa 6
Creació d’espais culturals que fomentin el desenvolupament sostenible de varies disciplines artístiques. Es crearà un espai per a la creació musical i artística, on pintors, músics, poetes, filòsofs puguin quedar-se pagant una quota menor per l’estada a canvi d’oferir una peça del seu art o treball.

Espai de trobada de músics. Per conèixer-se, interactuar, gravar junts, fer concerts, etc. Opció de convidar a grups amb qualitat artística que podrien fer les seves creacions des d’allí. Possibilitat de fer una col·lecció de músiques lliures i col·lectives. Estudi d’enregistrament de música amb espai per als músics per poder trobar-se i fer projectes conjunts, reposar, composar i assajar.

L’espai també permet el desenvolupament de tallers de fabricació d’instruments musicals.
Espai d’experimentació d’altres arts: pintura, escultura, modelatge, dansa, circ, teatre…
Vinculació terapèutica. Psicomusicoterapia

16. Edicions
Edició de llibres i revistes. Possibilitat de fer una col·lecció de títols propis i d’altres autors, amb un recull de temàtiques vinculades. En col·laboració amb la ULLEA, recollir tots els llibres necessaris per a la creació de les propostes en les que treballem moltes associacions i organitzacions del tercer sector, en totes les branques: arquitectura, ecologia, permacultura, economia alternativa, pedagogia lliure, etcètera. Revistes d’anàlisi polític, art, que abordi tots aquests assumptes conjuntament i expliqui l’actualitat del projecte. Difussió del coneixement i l’art generat, i opinió política de l’Ecovila i dels habitants, a través de la web i publiacions trimestrals.

17. Centre de media independent
Desenvolupament de projectes de mitjans lliures: edició de documentals, vídeos, fotografia, animació. Web pròpia: es farà una pàgina web pròpia per organitzar totes aquestes tasques, produccions comercialització, etc.

18. Gestió d’animals
S’estudiarà la reintroducció d’algunes espècies d’animals en llibertat i l’establiment d’una reserva de preservació i refugi de natura, fauna i flora. Això permetria acomplir una gran tasca pedagògica com a granja escola, a més de terapèutica, lúdica o científica. S’oferiran les 70 ha com a espai de reserva natural de la biosfera, amb animals lliures reintroduïts de la zona, previ estudi biològic específic en cada cas, en règim de llibertat i protecció, i acollida d’animals de granja als que els cal una llar, amb prohibició de caça i pesca a les 70 ha de al finca un cop estigui en ple funcionament el projecte.

Introducció de cabres, ovelles, rucs i gallines per al manteniment de la vegetació per fer possible les activitats humanes, de cultiu i aprofitament forestal a les moltes zones avui inaccessibles per esbarzers i matolls. A més d’abonar el sòl. Al que se li pot sumar més endavant una gestió més completa amb l’aprofitament de llana i llet per a una possible formatgeria. Recuperant vells oficis i mostrant-los també a escoles i visites. (Gestió animal sense mort -tret de la natural).

Les terres estan obertes a qualsevol pastor amb ramats propisper pasturar les seves ovelles, cabres i vaques a les 70 ha de la finca per fer neteja de bosc.

La gestió que ja fem de les cabres és pacífica, autogestiva, ecològica, respectuosa, i vegetariana. Educant-les a compartir l’espai amb humans i poder conviure en llibertat durant tot el dia a les terres.

Introducció d’ases catalans i cavalls per al transport de persones i mercaderies, i passejades, exploració i excursions als voltants. Molt interessant tenint en compte els forts desnivells de la zona.

-Opció de pesca moderada per cobrir l’autogestió del peix que es mengi a Ca l’Amat. Qüestió de debat-

19. Granja escola

20. Altres projectes
Altres projectes, que s’aniran desenvolupant gradualment en funció de les infraestructures i les persones que se sumin a viure o col·laborar amb el projecte.

Moltes d’aquestes persones, idees, coneixements i xarxes ja estan fa molt temps en contacte amb les persones que integrem el projecte, i només cal disposar d’un espai com aquest per poder concretar, acollir i crear propostes que fa temps han estat estudiades i defensades per molts amics, col·lectius i xarxes properes i afins.

 • Gravació i edició de documentals
 • Concerts i espectacles a la natura
 • Esports, hípica, coneixement de l’entorn i excursions, sortides amb btt
 • Bar-restaurant, festes, concerts, restaurant, eco botiga, central de compres
 • Llar d’avis integrada en una EcoVila intergeneracional
 • Introducció de cavalls de tir i treball forestal, ases, i altres animals
 • Incubadora de cooperatives ecològiques i autogestionàries

 

Grup d’acompanyament a projectes productius
Es crearà un grup d’acompanyament a projectes productius, que s’ocuparà de donar formació i assessorar o acompanyar les qüestions jurídiques, econòmiques i logístiques dels projectes productius, per tal que aquests es puguin concentrar més en la producció, posant en comú molts
mecanismes de distribució, proveïdors, qüestions legals i institucionals, etc dels diversos projectes.

Projectes derivats
Adquisició d’un vehicle 4×4 que funciona amb oli, hidrògen i imans, desenvolupat pel company de la CIC Joan Soler Guàrdia, i el projecte http://www.posahioli.cooperativa.cat.

Ja ens ha permès travessar els rius i camins difícils fins a les terres, i anar fent la millora dels camins.

Compra d’un remolc per a les tasques de gestió forestal i transport de materials i persones.

Compra d’una furgoneta per al transport de mercaderies i persones per Catalunya 10.000 €
Permet transportar 9 persones de Vic, Torelló (estació de tren més pròxima) o Olot.

La proposta d’Ecovila està integrada a una proposta més ampla i definida des del 2003: la Cooperativa Cercle Gaia, que inclou projectes al Brasil. I vinculada a la CIC i a projectes com Calafou i la Coop Estrella Negra.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Cases de Fusta

Construïm casetes de fusta, bones, barates i sostenibles

Walden Box

we sell Boxwood worldwide

Puig Amat

Ecologia, Cooperativisme i Revolució

BTTEPuigsacalm

Lloguer de Bicis Tot Terreny Elèctriques

World Wide Ski

descripció detallada de les estacions d'esquí al món

WIKICRÀCIA

Blog del llibre Wikicracia

%d bloggers like this: